1) อาชีพ  ประชากรในตำบลเชียงดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ประมงและรับจ้าง
2) หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
–  โรงสี
จำนวน  15  แห่ง
–  ร้านค้าต่างๆ
จำนวน  42  แห่ง
–  บ้านเช่า
จำนวน   4   แห่ง
–  ซ่อมรถ
จำนวน    7  แห่ง
–  โรงงานขนมจีน
จำนวน   1   แห่ง
–  ปั้มน้ำมันหลอด
จำนวน    –  แห่ง
–  ปั้มน้ำมันใหญ่
จำนวน   2   แห่ง
–  โรงงานหล่อเสาคอนกรีตสำเร็จรูป
จำนวน    1  แห่ง
–  รีสอร์ท
จำนวน   1   แห่ง
–  ร้านซ่อมนาฬิกา
จำนวน    1  แห่ง
–  ร้านตัดผม,เสริมสวย
จำนวน   2   แห่ง
–  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน    1  แห่ง
–  ร้านอินเตอร์เน็ต
จำนวน   3   แห่ง
–  โรงผลิตน้ำดื่ม
จำนวน    2  แห่ง