คณะผู้บริหาร

นายกอบต.

picminister

นายกเทศมนตรี

นายลือชัย ศรีต่างคำ

picall1

รูปกลุ่มของ รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี 0 คน
              ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล